top of page
  • Writer's pictureSoren Sciera

Tankområde Vestencienten

På Vestvolden lige nord for Roskildevej ligger der et stort underjordiske brændstofanlæg, som blev bygget under Den Kolde Krig som benzinlager til Civilforsvaret for Storkøbenhavns køretøjer.


Tankområde Vestencienten blev taget i drift i 1959. Lokalt er anlægget kendt som POL-lageret, og er et område der stadig er afspærret med trådhegn.


1.000.000 liter benzin

Anlægget bestod af to store ståltanke på hver 500 kubikmeter (dvs. i alt 1 mio liter), der er indstøbt i beton og gravet ned i Vestvolden, et pumpehus og et loading rack til tankning. Derudover findes et lille skur, der har været brugt til opbevaring af værktøj og materiel til brandslukning.Anlægget blev drevet for Civilforsvaret af Flyvevåbnet's POL-division. POL er den engelske forkortelse for Petrol, Oil and Lubricants, dvs. benzin, olie og smøremidler.
Anlægget blev drevet for Civilforsvaret af Flyvevåbnet's POL-division. POL er den engelske forkortelse for Petrol, Oil and Lubricants, dvs. benzin, olie og smøremidler.


Anlægget blev primært brugt af Civilforsvaret for Storkøbenhavn som benzindepot i tilfælde af at Civilforsvaret skulle sættes ind efter et angreb på København, da man dermed mente at det ville det kræve store mængder benzin. Både til civilforsvarets egne faste køretøjer, men også til de mange private lastbiler og varevogne, der kunne blive udskrevet til redningsarbejdet.


Drive-in

Tilkørslen til anlægget er lavet således, at køretøjerne - der ville komme fra Civilforsvarets udrustningsdepot i Hedehusene vest for København - ville kunne køre direkte ind fra Roskildevej i vestenden af anlægget og ud igen i østenden efter optankning


Mens anlægget var i drift, blev tankene tjekket ca. hver 14 dag, så det ville blive opdaget, hvis tankene lækkede benzin. Ellers var tankområdet ubemandet, bortset fra i forbindelse med øvelser. Tankene blev renset og benzinen blev udskiftet hvert fjerde år.


Efter Den Kolde Krig

Anlægget blev taget ud af drift og tankene blev tømt, renset og konserveret i 1998-99. Der er i dag ikke ikke adgang til selve anlægget, men man kan alligevel få en fin fornemmelse af funktionen fra Voldgaden.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page