top of page
  • Writer's pictureSoren Sciera

Skal vi som fotografer frygte Kunstig Intelligens?

Inden for det sidste år er kunstig intelligends "AI" blevet allestedsnærværende i vores liv, ikke mindst i forhold til hvordan den vil komme til at påvirke vores liv, arbejde og måden vi kommer til at kommunikere på i fremtiden.


Mand og kvinde illustration
Mand og kvinde illustration

Som fotograf og ikke mindst teknologi nørd, ser og hører jeg ofte folk der udtrykker en hvis bekymring, når det kommer til nye teknologiske løsninger senest i forhold til AI. Mens nogle er hurtige til at tage teknologien til sig, og anvende den kreativt, er andre mere bekymret over de muligheder som AI skaber. Dette gør sig også gældende blandt fotografer, der frygte for fremtidens billeder. Og her tror jeg det er vigtig at erkende at AI vil afstedkomme mange nye muligheder ikke kun i forhold til fotografiet, men lige så meget i form af nye målgrupper, nye forretningsmodeller og ikke mindst udtryksformer.

Vi er nok som menneske ofte hurtige til at anskue nye teknologier ud fra et skeptisk synspunkt, og dermed overser vi de positive effekter som en teknologien også stiller tilrådighed.


"At tage et nyt nyt skridt, udtale et nyt ord, er det, folk frygter mest."
― Fjodor Dostojevskij, Forbrydelse og straf

AI er ikke en ny teknologi

Jeg har fulgt AI teknologien igennem et stykke tid, og synes at teknologien på mange punkter kan være inspirerende, men samtidigt være et hjælpemiddel i forhold til det arbejde jeg udfører inden for fotografiens kunst. En af de fordele den kunstig intelligens giver mulighed for, er at den kan give mig mulighed for at udforske kreative vinkler, som ikke tidligere har været helt så tilgængelig i forhold til fotografering.


Nye teknologiske landvindinger Det som AI værktøjer og teknikker kan hjælpe mig med som fotograf, er at skabe nye, spændende og ikke mindst originale ideer. Disse kan så være med til at skabe unikke og innovative kunstværker. Endvidere kan AI være med til at skabe en ny konkurencefordel på et stadigt overfyldt markedet. Allerede i dag anvender vi AI drevne teknologier til at forbedre vores traditionelle fotografiske teknikker, og i fremtiden vil disse værtøjer blive langt bedre og give fotograferne bedre mulighed for at skabe billeder med større præcision, detaljer og dybte end vi kender det i dag.


Da Adobe gjorde deres entre i forhold til kunstig intelligens, kunne man på nettet læse om fotografer som udtrygte bekymring over for denne nye teknologi. Men selv om jeg måske ikke længere er helt ung, har min erfaring inden for it og teknologi afstedkommet den selverkendelse, at nye teknologiske landvindinger, ofte starter med at blive modtage med skepsis, for sidenhen at blive en integreret del.


I gamle dage var alting meget bedre...

Vi behøver bare at tænke tilbage til den gang vi begyndte at anvende digitale kamera i stedet for filmkamera, og stod over for at skulle skifte mørkekammer ud med det digitale, eller da de første spejlløse kamera landede på markedet, som afløseren for DSLR'eren. Men hvorfor ikke vende de negative synspunkter om til at se de nye fordele teknologien byder ind med.


Hvad kan AI gøre for mig?

Jeg vil prøve at komme med et eksempel på en af de fordele ved kunstig intelligens, som du måske ikke lige er opmærksom på.


Ved at anvende AI drevne værktøjer kan de give fotografer mulighed for at målrette sit arbejde hen imod nye målgrupper og ikke mindst markeder. Kombinere man dette med nogle af de mange sociale medieplatforme og andre digitale markedsføringskanaler, giver det dig som fotograf, langt større muligheder for at nå ud til et globalt publikum, og ikke mindst komme i kontakt med mennesker, som måske ikke er blevet eksponeret for dit arbejde tidligere. Dette kan man med fordel anvende til at opbygge branding og efterspørgelse på dine værker og i sidste ende skabe en helt ny omsætning.


Du kan kalde det hvad du vil. Jeg kalder det "AI Fotokunst",

Hvordan skal dette forstås?

Her vil AI kunne hjælpe på mange måder. Den kan f.eks. hjælpe fotografer med at producere billeder af højere kvalitet i et forholdsvist højt tempo, end man gør i dag. Dette kan især være nyttigt i forhold til kommercielle fotografer, der oftest har brug for at producere store mængder billeder på kort tid. Ved brugen af AI drevne værktøjer skaber det samtidig muligheder for at strømline arbejdsgangen og der igennem øget produktivitet.


Ydermer vil AI kunne tilbyde nye måder for fotografer at samarbejde på, ikke kun i relation til andre fotografer, men også i forhold til de kreative kunstnere og designere. AI drevne værktøjer vil kunne hjælpe med at automatisere mange af de trivielle og tidskrævende opgaver, der ligger i en kreativ proces, så man som fotograf, mere kan fokusere på de dele der er vigtige for ens arbejde, så som at udvikle nye koncepter og ideer. Dette vil ikke mindst gavne alle de involverede parter.

Endvidere kan AI også anvendes i forbindelse med at teste nye ideer, nye kompositioner eller for eksempel bedømme effekten af forskellige farvetemaer i et projekt.

Endelig kan AI også hjælpe fotografer med at forblive konkurrencedygtige i en branche der er i stadig forandring. Med fremkomsten af AI drevne værktøjer og teknikker vil det kreative landskab skifte endnu hurtigere end det gør i dag. Og dem som ikke formår at tilpasse sig de nye teknologier, vil risikere at blive "efterladt på bagperronen".


Hvis du bliver stående på hælene, og siger: "Jeg vil aldrig ..." ender man oftest med at blive efterladt på bagperronen!

At sakke bagud på den teknologiske front, er en af de nemmeste ting man kan komme ud for. Dette siger jeg ikke fordi jeg føler mig klogere end andre, men fordi jeg erfaringsmæssigt har set hvordan folk der var modstræbende over for nye teknologiske løsninger, i mange tilfælde er sakket bagud, og helt har givet op.


“Improviser, tilpas, og overkom …”

Se nye muligheder

Som fotograf og kunstner kan man lære meget af ovenstående citat. Det jeg har lært igennem mine mange år inden for teknologiverden. Så når jeg ser en ny teknologi eller trend, vælger jeg ofte at omfavne den eller i det mindste skimme den igennem. Jeg prøver dels at lærer den at kende, dykker ned i de muligheder den tilbyder og ender til tider med at at blive fortaler for denne. Endvidere har det den fordel at jeg løbende holder mig opdateret på nye teknologier og opretholder den interesse der er med til at motivere mig. Hvis man har et åbent sind, lægger de meste negative vinklinger tilside, og giver den nye teknologi en chance, kan man komme langt.


Ved at omfanvne AI kan man som ikke mindst som fotograf være på forkant med udviklingen, og dermed til at udvikle sit arbejde, og hvem ved... endda måske skabe nye måder at arbejde på. AI skal ikke ses som en trussel, men mere som en mulighed.

7 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page