• Soren Sciera

Raadvad Knivfabrik

I dag gik turen til Raadvad Knivfabrik, som ligger i naturskønne omgivelser den nordlige del af Jærgersborg Hegn.


Ud over kendskabet til Raadvad knivene, som området nok er mest kendt for, har jeg også en lille personlig relation til stedet, da min Morfar i 1930’erne var var ansat på Raadvad Knivfabrik.


Raadvad Knivfabrik
Raadvad Knivfabrik

Raadvad er en lille klynge bygninger, som man kommer til syne, når man fortsætter videre af Svenskevejen ind igennem skoven, som går lige forbi Slette hus som er den nordlige indgang til Eremitagesletten.


Slettehus, der ligger ved indgangen til Eremitagesletten
Slette hus, der ligger ved indgangen til Eremitagesletten

Stedet er tæt knyttet til nogle af de andre bevaringsværdige industriområder, som ligger som perler på en snor langs Mølleåen, så som Lyngby, Brede Værk.


Rådvad menes at tage sit udspring i vadested ved “Råddent” vand, fordi de blade der faldt af træerne, langsomt rådnede i vandet, og afgav en lugt af råddenskab.

De første industivirksomheder

En af de første Industrivirksomheder som blev anlagt langs denne del af Mølleåen, var en Valkemølle, til forarbejdning af klæder. Denne blev dog senere omdannet til en Krudtmølle og Våbenfabrik.


I dag er der ingen bygninger tilbage ved Strampen.
I dag er der ingen bygninger tilbage ved Strampen.

Stampen Mølle

Stampen Mølle har sit navn, fordi der her blev stampet klæde, Stampningen – eller valkningen – skulle hærde klædet og gøre det mere tæt og fast.


Klædefabrikationen fandt sted allerede i 1620’erne og blev bl.a. leveret til videreforarbejdning i Tugt- og børnehuset i København. Alle bygninger er nu nedrevet, men man kan stadig se resterne af bygningerne rundt om stedet.


Raadvad knive

Men det som de fleste nok forbinder Rådvad med er nok knivfabrikken, som stadig ligger på venstre side af Mølledammen, og hvor man kan se vandsluserne løbe ind under vejen og ud på den anden side af bygningen.


Ud over Knivfabrikken, lå der også en filefabrik, der forarbejdede metal til fremstillingen af knive. Hele værket var drevet af københavnske issenkræmmere, som et konsortium, og omfattede både porduktionen af knive, låse, beslag, værktøj m.m.


Slusen mellem Knivfabrikken og Kildehuset
Slusen mellem Knivfabrikken og Kildehuset

Omkring 1895 blev Raadvad Knivfabrik omdannet til et Aktieselskab, og fra 1920 havde fabrikken eneret på at fremstille knive i Danmark. Dog var produktionen primært koncentreret omkring nogle få typer knive.


Raadvad by

Når man går igennem Raadvad, kan man stadig finde nogle af de gamle bygninger fra 1700 tallet. Ud over selve Knivfabrikken, som nok er den første bygning man møder, er der Filefabrikken fra omkring 1760. Oprindelig lå værkstederne i stueetagen mens 1 sal var beboelse.


Filefabrikken
Filefabrikken

Da værket lå temmelig isoleret i den nordlige del af Jærgersborg Hegn, og dermed langt fra de omkringliggende byer, var det ikke ualmindeligt at de ansatte boede i omkringliggende arbejderboliger, tæt på fabrikken. Endvidere rummede området også en skole og et lige marketenderi, hvilket gjorde Raadvad til et lille selvstændig bysamfund i stil med Bredeværk.


Kildehuset som også er opført i 1760’erne udgjorde det også for værksteder og beboelse. Navnet relaterer sig muligvis til den vandsluse som man i dag kan se løbe mellem Knivfabrikken og Kildehuset.


Kildehuset
Kildehuset

I 1970’erne ophørte man med at producere knive i Raadvad, og i dag ligger produktionen i Brønderslev i Nordjylland.


Raadvad i dag

Der er dog stadig i dag en god mulighed for at få en oplevelse hvis man besøger Raadvad. Ud over selve omgivelserne i området der på en god dag er fantastisk smukke, har man også mulighed for at opleve et sjældent eksempel på et gammel dansk industriområde, hvor små værksteder stadig holder fast i nogle gamle traditionelle fag såsom smedje, gørtleri, bronzestøberi osv.

6 views0 comments

Recent Posts

See All