• Soren Sciera

Fra vugge til Grav

Området fungerede som et lille samfund. Her kunne man blive født, komme i 'asyl' (vuggestue og børnehave) og skole, gå til fodbold, arbejde og til sidst blive begravet.


Indgangen til Brede
Indgangen til Brede

Mange forbinder industrihistorie med osende skorstene og storby, men dette gør sig ikke gældende i de naturskønne omgivelser i Brede ved Mølleåen, hvor der udviklede sig et helt særligt samfund. Et samfund, der på mange måder var forud for sin tid, og som trækker tråde til det velfærdssamfund vi har i dag. Den primær drivkraft var vandkraft, i form af den næsten 12 km lange mølleå, som slanger sig igennem området, og danner opdæmmet damme ved møller og fabrikker.


Brede Værk

Brede Værk, et industrianlæg langs med Mølleåen nord for København, er et af de bedst bevarede prehistoriske industriområder i Danmark.I kraft af sin tætte beliggenhed til magtens og handelens centrum i København fik Brede tidligt karakter af industriområde.


I middelalderen

I middelalderen lå her en kornmølle, men fra omkring 1600-t. blev der fremstillet kobber- og messingvarer samt krudt. I 1832 blev anlægget overtaget af fabrikant Johan Carl Modeweg, som udbyggede og professionaliserede driften til produktion af klæde.

Patriarkalsk Produktionssystem

Under Modeweg og senere under Edmund Daverkosen blev Brede Klædefabrik udbygget til et helt fabrikssamfund, et patriarkalsk produktionssystem som man også kender det fra f.eks. England i 1800- 1900 tallet, bestående af med fabrikantens hovedbygning, arbejder- og mesterboliger, asyl og skole til børnene, spisehus for arbejderne, købmandsbutik, eget gartneri etc.


Boliger. De boliger som ligger der i dag, er ikke de oprindelige, da de blev revet ned i 70´erne.

Hovedbygningen

Brede Hovedbygning blev i 1795 opført som landsted af Brede Værks ejer, etatsråd Peter van Hemert. Bygningen er sandsynligvis tegnet af hofarkitekt Andreas Kirkerup, mens Joseph Chr. Lillie fik ansvaret for indretningen.


Hovedbygningen set fra fronten
Hovedbygningen set fra fronten

Tilbage til den oprindelige stil

Lillies lofts- og vægdekorationer er siden blevet genfremdraget bag adskillige overmalinger, og bygningen er igen blevet møbleret med møbler fra slutningen af 1700-t. Hovedbygningen giver således et sjældent indblik i, hvorledes en velstående storkøbmands familie levede i slutningen af 1700-t.


Hovedbygningen set fra bagsiden
Hovedbygningen set fra bagsiden

Brede i dag

Nationalmuseet overtog hovedbygning og hele Brede Værk i 1959 og gennemførte en gennemgribende restaurering. I dag rummer Brede Værk desuden Nationalmuseets Bevaringsafdeling med værksteder og magasiner.

3 views0 comments

Recent Posts

See All