top of page
  • Writer's pictureSoren Sciera

I vikinge kongernes fodspor

Updated: Feb 28, 2023

Gammel Lejre er en landsby i Lejre Kommune, ca. 1,5 km nord for stationsbyen Lejre, der rummer mange årtusinder års historie.


Man finder det perfekte afsæt og udgangspunkt for en smuk og interessant vandretur i Gl. Lejre, som for os sjællænder udgør hjertet for den nationale historie om kongerigets begyndelse.

Vikingeskibssætning
Vikingeskibssætning set fra den gamle Kongsgård i Gamle Lejre landsby

Skjoldungeslægten

Lejre anses oftes som kongernes land. Det har det været i mange tusinde år. I gamle dage – altså for mere end 100 år siden – betragtede man Lejre som hjemsted for en mytologiske kongeslægt, som man mente var Danmarks første enekongeslægt: Skjoldungeslægten. Skjoldungerne begynder allerede at dukke op i skriftlige kilder ude i Europa omkring 4-500-tallet.

Skibssætningerne
Skibssætningen øst for Lejre Museum er 90 meter lang og imponerer med sin storslåede fremtoning.

Skibssætningen

Noget af det første man støder på hvis man starter ved Lejre Museum, er den 90 meter lange skibssætning mod øst, der fremstår både tydeligt og imponerende med sin storslåede fremtoning. Skibssætningen er dog et ganske ungt gravanlæg, set med historiske øjne. Den stammer fra yngre germansk jernalder og vikingetid, og set i forhold til de omtrent 25.000 stengrave, stendysser og jættestuer, der blev bygget i bondestenalderen, ca. 3500-3200 f.v.t. er det ganske ungt.


Myter eller fakta Historierne om Skjoldungerne har været vedholdende gennem flere århundreder, så derfor er det også interessant ved selvsyn at kunne opleve hvad Lejre var.

”Området har været kendt og har de her karakteristika, som kendetegner kongesæder.”

Man kan altid stille spørgsmål ved om der rent faktisk har været en Skjoldungeslægt, og om den har hørt til i Lejre – man kan dog ikke sige det med sikkerhed. For som det oftest gør sig gældende når det kommer til historieskrivningen om vores fortid, er de først blevet skrevet ned flere århundrede efter at de fandt sted. Indtil da har det primært været mundtlig overleveret. Man ved dog at de er blevet fortalt i Vikingetiden, og at fortællingerne har været meget vedholdende.

Ravnshøj Gravhøj fra Bronzealderen
Ravnshøj Gravhøj fra Bronzealderen

Har haft stor betydning siden jernalderen

Så hvis man skal holde sig til de fysiske og arkæologiske tegn man finder i dette landskab, så står dette tilbage: Lejre menes at have haft en enorm betydning i jernalderen. Og som man kan se i området er der tegninger i landskabet af store bygninger, hvilket kan være et tegn på at der fantes et kongesæde til stede i området.


Men igen, om det er Skjoldungerne som var på spil, finder vi måske aldrig ud af, trods de vedholdende fortællinger.


Et gammelt istidslandskab

Ud over de mange arkæologiske tegn i landskabet i form af gravhøje, Kongehaller og stensætninger, rummer området også et fantastisk istidslandskab, som det er muligt at bevæge sig rundt i.


Istidslandskab
Istidslandskab

Da isen smeltede

Da istidens gletchere smeltede for 12-15.000 år siden, blev dødislandskabet med søer og moser ved Ledreborg skabt som vi ser det i dag. Sydøst for Gl. Lejre afsattes en jævn moræneflade, der blev til Hedeboegnen. Smeltevand eroderede morænefladen og skabte de ådale, som i dag løber sammen ved Lejre og videre ud i Roskilde Fjord. Ved Gammel Lejre mødes de to åer Langvad Å og Ledreborg Å, som man i middelalderen blandt andet udnyttede til at bygge en dæmning.


Gammel Hvidtjørn

Det historiske landskab blev fredet i 1992. På området er markeret en vandrerute, der tager dig på en tur igennem danmarks-historien og Lejres rige fortid. Her kan du bogstaveligt talt vandre fra klenodie til klenodie samtidig med, at du får en naturoplevelse i det smukt bølgende sjællandske landskab.


Selve vandreruten

Vandreruten tager udgangspunkt ved Lejre Museum, og leder en af små veje og stier rundt i terrænet, hvor man under vejs vil støde på arkæologiske tegn på at vores forfædre var tilstede i dette område. Ruten fører også forbi Kongsgården i Gamle Lejre der nok er landsbyens største attraktion og stammer fra omkring 1700 tallet. Dog har der ligget en meget ædre gård på stedet.

Den gamle Kongsgård
Den gamle Kongsgård fra omkring 1700 tallet

Om man ønsker at følge den fastlagte rute, eller om man vil vælge at krydse ind igennem landskabet der består af enge, overdrev, søer og åer er helt op til en selv, men ruten er godt skiltet, og ud for den enkelte arkæologiske tegn i landskabet, er der opstillet forklaringstavler der beskriver disse på en oplysenden måde.


Kort med vandringsruten

Kort over vandrerute
Forslag til vandrerute i vikinge kongernes fodspor 2. km ca. 2½ time

Find Gamle Lejre på Google Maps: Klik her


Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page